Categorie archief: Poetry

The window

The window. Etching. 2019.

Het raam

Vegen gaven bomen

op de lijn.

Zij spiegelde was

binnen en buiten

in de eeuwige

sluitertijd van het

ogenblik.

Als je niemand spreekt

dan weet je weinig

woorden,

elke lijn wil nu

wel een horizon zijn

 

The terrace

The terrace. Linocut, charcoal, collage and oilpaint. 2012. 110×80 cm.

Ga

Ga tegen de tijd in

vermijd het gras

zolang de tegels groen uitslaan leef je.

De laatste kou trekt uit je lichaam,

de brug licht op, het is niet ver meer.

De laatste kou trekt uit je lichaam

het plein is verboden gebied en 

kan het beste diagonaal bezwommen worden. 

Neem nu het zwarte pad,

open de rietkraag.

Ga naar de fuiken

-het verdwijnpunt-

daar hangt in de netten

de verklaring voor het geraken in de zee.

Vraag  naar de Modderman.

De regen zal nog naklinken.

Hij zal je opwachten

op het terras voorbij de zee.

Vocabulary

Woordenschat

onderweg (toont de liftspiegel plekken waar

hij haar liefkoosde in de brief)

Z i j:

kijk jij ook altijd om je heen

of je een bekende ziet?

(de vogels schudden de taaltekens door elkaar)

Z i j:

ik kan me niet verplaatsen

in het mens dat ik nu ben

 ik denk dat je dingen vergeet

 als je ze aan niemand kunt vertellen

(de vogels vliegen in noordelijke richting)

I k:

retour afzender verpakt in veren

Z i j:

(kijkt ze na)

ik ben bang dat ik je verlies

I k:

(ze is bang dat ze me verliest)

(laat de lichten branden)

The canal

 

Rekwisitie

Requisition. Linocut, etching, charcoal on cotton. 2014. 80×100 cm.

Rekwisitie

De winter is om te slapen.

’s Nachts sluipen zij op zoek

naar schapenslacht en koeienmelk.

In de lente zijn alle hekken weg.

De populieren staan recht.

De wind probeert iets op gestolen wieken.

004
The shed. Linocut and etching on cotton. 2014. 80×100 cm.

De keet

Fijngestampte aardappelen en vet,

rijs- en aardewerker        1,60

gewone baggerlieden      2,–

gewone werklieden         1,30

Van moeraskoorts weten we niets,

in de keet vuurresten misschien

en tranenkuiltjes, voetsporen,

kanaalherinneringen, bronnen.

De winter is om te slapen,

het is vroeg donker in de keet.

003

Revolt. Linocut and etching on cotton. 2014. 80×100 cm.

Opstand

Alternatief voor de Zuiderzee,

vervoer vanuit het Koegras

en de schepen moesten groter.

Kinderlijke poging tot rechte lijnen.

Een moord in optocht,

uit de hand gelopen langs het kanaal.

Het vonnis is op schrift gesteld.

002

The mudman. Linocut and etching on cotton. 2014. 80×100 cm.

 De moddermannen

Vanuit de mist van vaak hoger

gelegen gronden kwamen ze, jongens nog

met vrouwen vaak, meisjes nog

en de kinderen.

Van heimwee weten we niets

– geen brieven –

Graven langs het touw,

aan niets bevestigd in slappe bagger

langs het oude patroon

van de vertrouwde boezem

waaraan ze ooit

met gekromde rug werden aangelegd.

Proof

 

Proefdruk

tot in de eeuwigheid verstijfde

lijnolievelden bedekken de peilloze

diepte van het zwart

deksels laten zich lastig lichten

scherp gekras aan de randen klinkt

binnenin als de permanente stilte

wij delven inkt uit oude blikken

mogelijke neusherinneringen stellen

wij bloot aan veel te veel licht

008

 

Northward

        Northward. Linocut, collage, oilpaint. 2011. 110×80 cm.

Zwaar en zwart op zijn fiets. Lino en olieverf op papier 2011. 100x70 cm.

in noordelijke richting

leek het of hij

maar ook altijd terug

 

en volg hem denkbeeldig

zwaar en zwart op zijn fiets

gemofte handvatten                                                  

pet en oorwarmers

jong?

ik weet het niet meer

de vogeltrek weet ik ook niet zeker